Теми


    


       
                


  Начало > Тематичен речник > Цветове

Цветове
Գոյներ


գոյն, երանգ, թոյր   [ куйн, йеранк, туйр ]   цвят, багра
միագոյն   [ миакуйн ]   едноцветен
բազմագոյն, բազմերանգ, երփներանք, խայտաբղէտ   [ пазмакуйн, пазмеранк, йерпнеранк, кхайдапгхед ]   многоцветен, многобагрен, пъстър
կարմիր   [ гармир ]   червен
բաց կարմիր   [ пац гармир ]   светлочервен
մութ կարմիր   [ мут гармир ]   тъмночервен
կարմրորակ   [ гармрораг ]   червеникав
որդան կարմիր   [ вортан гармир ]   кармин, кърмъз
ծիրանի   [ дзирани ]   пурпурен
դեղին   [ тегхин ]   жълт
բաց դեղին, դեղձան   [ пац тегхин, тегхцан ]   светложълт
մութ դեղին   [ мут тегхин ]   тъмножълт
դեղնորակ, դեղնկեկ   [ тегхнораг, тегхънгег ]   жълтеникав
կապոյտ   [ габуйд ]   син
բաց կապոյտ, լուրթ   [ пац габуйд, лурт ]   светлосин
մութ կապոյտ   [ мут габуйд ]   тъмносин
կապուտակ   [ габудаг ]   синкав
երկնագոյն   [ йергнакуйн ]   небесен цвят
կանանչ   [ гананч ]   зелен
բաց կանանչ   [ пац гананч ]   светлозелен
յափկագոյն   [ хапгакуйн ]   резеда
մութ կանանչ   [ мут гананч ]   тъмнозелен
ճերմակ, սպիտակ   [ джермаг, сбидаг ]   бял
սրճագոյն   [ сърджакуйн ]   кафяв
շագանակագոյն   [ шаканагакуйн ]   кестеняв
ոսկեգոյն   [ восгекуйн ]   златист
նարնջագոյն   [ нарънчакуйн ]   оранжев
յարդագոյն   [ хартакуйн ]   сламен цвят
արծաթագոյն   [ ардзатакуйн ]   сребрист
աղաւնագոյն   [ агхавнакуйн ]   гълъбов
մանիշակագոյն   [ манишагакуйн ]   виолетов
գորշ   [ корш ]   сив
մոխրագոյն   [ мокхракуйн ]   пепеляв
վարդագոյն   [ вартакуйн ]   розов
կապարագոյն   [ габаракуйн ]   оловен цвят
ժանգագոյն   [ жанкакуйн ]   ръждив цвят
սեւ   [ сев ]   черен
թուխ, թխագոյն   [ тукх, тъкхакуйн ]   матов, мургав
խարտեաշ   [ кхардяш ]   рус
շէկ, շիկագոյն   [ шег, шигакуйн ]   риж, рижав
աշխէտ   [ ашкхед ]   червеникавожълт
բներփնեայ   [ пънерпня ]   беж
սպիտակամորթ   [ сбидагаморт ]   белокож
սեւամորթ, խափշիկ   [ севаморт, кхапшиг ]   чернокож, негър
թխամորթ   [ тъкхаморт ]   с матова кожа
լսնամորթ   [ лъснаморт ]   албинос


Հայկական դրօշը եռագոյն է կարմիր, կապոյտ, նարնջագոյն գոյներով   [ хайгаган търошъ йерракуйн е гармир, габуйд, нарънчакуйн куйнеров ]   Арменското знаме е трицветно с цветовете червен, син, оранжев
Պուլկարական եռագոյնի գոյներն են ճերմակ, կանաչ, կարմիր   [ булгараган йерракуйни куйнерън ен джермаг, ганач, гармир ]   Цветовете на българския трикольор са бял, зелен,червен
Անամպ երկինքը կապոյտ է   [ анамб йергинкъ габуйд е ]   Безоблачното небе е синьо
Հին Հայկական արքայական դրօշները ծիրանի գոյն ունէին   [ хин хайгаган аркаяган търошнеръ дзирани куйн унеин ]   Древните арменски царски знамена имаха пурпурен цвят