Теми


    


       
                


  Начало > Тематичен речник > Водни

Риби, Други Водни и Водолюбиви Животни
Ձուկեր, Այւ Ջրայն Եւ Ջրասէր Կենդանիներ


թիւնիկ   [ тюниг ]   скумрия
պիլամիդ   [ биламит ]   паламуд
լոսդ֊ի   [ лости ]   лакерда
թիւնոս   [ тюнос ]   турук
գայլաձուկ   [ кайлацуг ]   щука
ծածան   [ дзадзан ]   шаран
հրինկ   [ хъринг ]   херинг
կապուտ   [ габуд ]   сом
թրաձուկ   [ търацуг ]   риба меч
կարմրաձուկ   [ гармрацуг ]   мряна
կարմրախայտ   [ гармракхайд ]   пъстърва
թառափ, թուխու   [ таррап, тукху ]   есетра, моруна
գլխան, կեփաղ   [ кълкхан, гепагх ]   кефал
վահանաձուկ   [ ваханацуг ]   калкан
բրաձուկ, ձողաձուկ, փրփրուկ   [ пърацуг, цогхацуг, пърпъруг ]   треска
ծիծեռնակաձուկ   [ дзидзеррнагацуг ]   барбун
անձրուկ   [ анцруг ]   аншоа, хамсия
մանրաձուկ   [ манрацуг ]   цаца
աղկեր   [ агхгер ]   сардела
շանաձուկ   [ шанацуг ]   акула
կէտ   [ гед ]   кит
կիտաժանի, յամպարաձուկ   [ гидажани, хамбарацуг ]   кашалот
դելփին, դլփին   [ телпин, тълпин ]   делфин
փոկ   [ пог ]   тюлен
ծովափիղ   [ дзовапигх ]   морж
ոստրէ   [ восдре ]   мидия
բուստ   [ пусд ]   корал
խեցգետին   [ кхецкедин ]   рак
ծովու խեցգետին   [ дзову кхецкедин ]   омар
խեչափառ   [ кхечапарр ]   крив морски рак
կարիտոս   [ гаридос ]   скарида
ութոտանի, պողիպող   [ утодани, богхибогх ]   октопод
ծովամայր   [ дзовамайр ]   медуза
տզրուկ   [ дъзруг ]   пиявица
կոկորդիլոս   [ гогортилос ]   крокодил
գորտ   [ корд ]   жаба


Ձուկերը կ’ապրին գետերու, ծովերու, լիճերու և այլ ջրաւազաններու մէջ   [ цугеръ г'абрин кедеру, дзоверу, лиджеру йев айл чъравазаннеру меч ]   Рибите живеят в реки, морета, езера и в други водни басейни
Կէտը եւ կիտաժանին ամէնամեծ ծովային կենդանիններն են   [ гедъ йев гидажанин аменамедз дзоваин гентанинерън ен ]   Китът и кашалотът са най-големите морски животни
Շանաձուկը գիշատիչ ձուկ մըն է   [ шанацугъ кишадич цуг мън е ]   Акулата е хищна риба
Կոկորդիլոսը սուր ատամներ ունի   [ гогортилосъ сур адамнер уни ]   Крокодлът има остри зъби
Տզրուկը արիւնով կը սնանի   [ дъзругъ арюнов гъ сънани ]   Пиявицата се храни с кръв