Теми


    


       
                


  Начало > Тематичен речник > Семейство

Семейство и Роднини
Ընտանիք եւ Ազգականներ


ընտանիք   [ ънданик ]   семейство
ազգական   [ азкаган ]   роднина
այր   [ айр ]   мъж
կին   [ гин ]   жена
ամուսին, կողակից   [ амусин, гогхагиц ]   съпруг, съпруга
ծնողք   [ дзъногхк ]   родител
հայր   [ хайр ]   баща
մայր   [ майр ]   майка
մանչ   [ манч ]   момче
աղջիկ   [ агхчиг ]   момиче
որդի, զաւակ   [ ворти, заваг ]   чадо
մանչ զաւակ, ուստր   [ манч заваг, усдър ]   син
աղջիկ զաւակ, դուստր   [ агхчиг заваг, тустър ]   дъщеря
որդեգիր, հոգեզաւակ որդեգրեալ   [ вортекир, хокезаваг, вортекрял ]   осиновен
որդեգրող   [ вортекрогх ]   осиновител
խորթ զաւակ   [ кхорт заваг ]   доведеник, завареник
հօրու, յօրայ, խորթ հայր   [ хору, хора, кхорт хайр ]   втори баща
մօրու, խորթ մայր   [ мору, кхорт майр ]   мащеха
եղբայր   [ йегхпайр ]   брат
քոյր   [ куйр ]   сестра
մեծհայր, պապ   [ медзхайр, баб ]   дядо
մեծմայր, մամ   [ медзмайр, мам ]   баба
թոռ   [ торр ]   внук
թոռնեայ   [ торрня ]   внучка
ծոռ   [ дзорр ]   правнук
կոյս   [ гуйс ]   дева, девица
հօրեղբայր   [ хорегхпайр ]   чичо
մօրեղբայր, քեռի   [ морегхпайр, керри ]   вуйчо
քեռկին   [ керргин ]   вуйна
հօրաքոյր   [ хоракуйр ]   леля, бащина сестра
մօրաքոյր   [ моракуйр ]   тетка, майчина сестра
զարմիկ   [ зармиг ]   братовчед
զարմուհի   [ зармухи ]   братовчедка
կեսուրհայր, կեսրայր, սկեսրայր   [ гесурхайр, гесрайр, ъсгесрайр ]   свекър
կեսուրմայր, կեսուր, սկեսուր   [ гесурмайр, гесур, ъсгесур ]   свекърва
աներհայր   [ анерхайр ]   тъст
աներմայր, զոքանչ   [ анермайр, зоканч ]   тъща
աներձագ, աներորդի   [ анерцак, анерорти ]   шурей
տագր   [ дакър ]   девер
քենի   [ кени ]   балдъза
տալ   [ дал ]   зълва
քեռայր   [ керрайр ]   калеко
քենեկալ   [ кенегал ]   баджанак
փեսայ   [ песа ]   зет
հարս   [ харс ]   снаха
նշանած   [ нъшанадз ]   годеник, годеница
ամուսնացած   [ амуснацадз ]   женен, омъжена
ամուրի   [ амури ]   ерген
ամուսնալուծուած   [ амусналудзвадз ]   разведен
խնամի   [ кхънами ]   сват
կնքահայր   [ гънкахайр ]   кръстник, кум
կնքամայր   [ гънкамайр ]   кръстница, кума
սանահայր   [ санахайр ]   баща на кръщелника
սանամայր   [ санамайр ]   майка на кръщелника
սան   [ сан ]   кръщелник
սանուհի   [ санухи ]   кръщелница
որբ   [ ворп ]   сирак
խնամակալ   [ кхънамагал ]   настойник
հոգաբարձու   [ хокапарцу ]   попечител
այրի   [ айри ]   вдовец, вдовица


Մեր ընտանիքը հինգ հոգիէ կը բաղկանայ   [ мер ънданикъ хинк хокие гъ пагхгана ]   Нашето семейство се състои от пет души
Ունիմ երկու քոյր եւ մէկ եղբայր   [ уним йергу куйр йев мег йегхпайр ]   Имам две сестри и един брат
Հայրս եւ մայրս շատ հոգածու ծնողներ են   [ хайръс йев майръс шад хонадзу дзъногхнер ен ]   Баща ми и майка ми са много грижовни родители
Մեծհայրս եւ մեծմայրս տարեց մարդիկ են   [ медзхайръс йев медзмайръс дарец мартиг ен ]   Дядо ми и баба ми са възрастни хора
Զարմիկս ուսանող է   [ зармигъс усаногх е ]   Братовчед ми е студент
Դասընկերիս մայրը այրի է   [ тасънгерис майръ айри е ]   Майката на съученика ми е вдовица
Բարեկամիս ծնողները ամուսնալուծուած են   [ парегамис дзъногхнеръ амусналудзвадз ен ]   Родителите на приятеля ми са разведени
Հօրաքոյրս ու մօրաքոյրս ուրիշ քաղաք կ'ապրին   [ хоракуйръс йев моракуйръс уриш кагхаг г'абрин ]   Леля ми и тетка ми живеят в друг град
Ես երջանիկ եմ ընտանիքովս   [ йес йерчаниг ем ънданиковъс ]   Аз съм щастлив със семейството си