Теми


    


       
                


  Начало > Тематичен речник > Физкултура

Физкултура
Մարմնակրթանք


մարմնակրթանք, մարմնամարզ   [ мармнагъртанк, мармнамарз ]   физкултура
մարզանք   [ марзанк ]   гимнастика
մարզախաղ   [ марзакхагх ]   спортна игра
մարզադաշտ, խաղադաշտ   [ марзаташд, кхагхаташд ]   стадион, игрище
մարզիկ   [ марзиг ]   спортист, физкултурник
մարզիչ   [ марзич ]   треньор
մրցում, մրցոյթ, մրցակցութիւն   [ мърцум, мърцуйт, мърцагцутюн ]   състезание
մրցախաղ   [ мърцакхагх ]   състезателна игра
մրցարան   [ мърцаран ]   място за състезание
մրցասրահ   [ мърцасърах ]   състезателна зала
մրցահրապարակ, մրցահարթակ   [ мърцахрабараг, мърцахартаг ]   състезателна площадка
մրցորդ, մրցող   [ мърцорт, мърцогх ]   състезател
մրցավար   [ мърцавар ]   рефер
մրցիլ, մրցակցիլ   [ мърцил, мърцагцил ]   състезавам се
մրցանիշ   [ мърцаниш ]   рекорд
ախոյեան   [ акхойян ]   шампион
պարգեւատրել   [ баркевадрел ]   награждавам
մրցանակ, պարգեւ   [ мърцанаг, баркев ]   приз, награда
մրցանակակիր   [ мърцанагагир ]   призьор, носител на награда
դափնեկիր   [ тапнегир ]   лауреат
մարզահանդէս, մրցահանդէս   [ марзахантес, мърцахантес ]   спортно тържество
մարզատեսակ, մարզաձեւ   [ марзадесаг, марзацев ]   вид спорт
թեթեւամարտ   [ тетевамард ]   лека атлетика
թեթեւամարտիկ   [ тетевамардиг ]   лекоатлет
ծանրամարտ   [ дзанрамард ]   тежка атлетика
ծանրամարտիկ   [ дзанрамардиг ]   тежкоатлет
վազք   [ вазк ]   бягане
կարճ հեռաւորութեան վազք   [ гардж херраворутян вазк ]   бягане на късо разстояние
երկար հեռաւորութեան վազք   [ йергар херраворутян вазк ]   бягане на дълго разстояние
մեկնակէտ   [ мегнагед ]   старт
աւարտակէտ   [ авардагед ]   финиш
ցատք, ոստում   [ цадк, восдум ]   скок, скачане
երկարութեան ցատք (ոստում)   [ йергарутян цадк (восдум) ]   скок на дължина
մէկ քայլ ոստում   [ мег кайл восдум ]   скок на една крачка
երեք քայլ ոստում, եռացատք   [ йерек кайл восдум, йеррацадк ]   троен скок
բարձրութեան ոստում (ցատք)   [ парцрутян восдум (цадк) ]   скок на височина
հովուական ոստում (ցատք)   [ ховваган восдум (цадк) ]   овчарски скок
ցատքել (ցատկել)   [ цадкел (цадгел) ]   скачам
ջրացատք   [ чърацадк ]   скок във вода
ըմբշամարտ   [ ъмпъшамард ]   борба
յունահռովմէական ըմբշամարտ   [ хунахрровмеаган ъмпъшамард ]   гръкоримска борба
ազատ ոճի ըմբշամարտ   [ азад воджи ъмпъшамард ]   борба свободен стил
ըմբիշ, ըմբշամարտիկ   [ ъмпиш, ъмпъшамардиг ]   борец
թեթեւ եւ ծանր քաշի ըմբիշ   [ тетев йев дзанър каши ъмпиш ]   борец лека и тежка категория
կռփամարտ   [ гъррпамард ]   бокс
կռփամարտիկ   [ гъррпамардиг ]   боксьор
թեթեւ եւ ծանր քաշի կռփամարտիկ   [ тетев йев дзанър каши гъррпамардиг ]   боксьор лека и тежка категория
լող   [ логх ]   плуване
լողալ   [ логхал ]   плувам
սուզուիլ   [ сузвил ]   гмурвам се
լողորդ, լուղորդ   [ логхорт, лугхорт ]   плувец
լողաւազան, լողարան   [ логхавазан, логхаран ]   плувен басейн
ձող   [ цогх ]   лост
ծանրաբարձութիւն   [ дзанрапарцутюн ]   вдигане на тежести
ծանրաբարձ, ծանրորդ   [ дзанрапарц, дзанрорт ]   щангист
սկաւառակ   [ ъсгаварраг ]   диск
սկաւառակ նետել   [ ъсгаварраг недел ]   хвърлям диск
գունտ   [ кунд ]   гюлле
գունտ նետել   [ кунд недел ]   хвърлям гюлле
տէգարձակութիւն   [ декарцагутюн ]   хвърляне на копие
տէգ արձակել, նիզակ նետել   [ дек арцагел, низаг недел ]   хвърлям копие
տէգ, նիզակ, գեղարդ   [ дек, низаг, кегхарт ]   копие
նետարձակութիւն   [ недарцагутюн ]   изстрелване на стрела
նետ արձակել   [ нед арцагел ]   изстрелвам стрела
նետ   [ нед ]   стрела
գնդախաղ   [ кънтакхагх ]   игра с топка
գնդակ խաղալ   [ кънтаг кхагхал ]   играя с топка
ոտնագնդակ   [ воднакънтаг ]   футбол
ջրագնդակ   [ чъракънтаг ]   водна топка, ватербол
ձեռնագնդակ   [ церрнакънтаг ]   хандбал
կողովագնդակ   [ гогховакънтаг ]   баскетбол
փետրագնդակ   [ педракънтаг ]   бадминтон
նշանառութիւն   [ нъшанаррутюн ]   стрелба по мишена
թիրախ   [ тиракх ]   мишена
ձիարշաւ   [ циаршав ]   конно състезание
ձիարձակարան   [ циарцагаран ]   хиподрум
թիավարութիւն   [ тиаварутюн ]   гребане
թիավարել   [ тиаварел ]   греба
դահուկ   [ тахуг ]   ски
դահուկաւոր   [ тахугавор ]   скиор
չմշկիկ   [ чъмъшгиг ]   кънки
չմշկորդ   [ чъмъшгорт ]   кънкьор
չմշկել   [ чъмъшгел ]   пързалям се с кънки
գեղասահանք   [ кегхасаханк ]   художествено пързаляне
սուսերամարտ   [ сусерамард ]   фехтовка
սուսերամարտիկ   [ сусерамардиг ]   фехтовчик, фехтовач
հեծանիւ, հեծելանիւ   [ хедзанив, хедзеланив ]   велосипед
հեծելարշաւ   [ хедзеларшав ]   състезание с велосипед
հեծանիւորդ   [ хедзаниворт ]   велосипедист
հեծանիւի մրցադաշտ   [ хедзаниви мърцаташд ]   колодрум
գեղարուեստական մարզանք   [ кегхарвесдаган марзанк ]   художествена гимнастика
ճատրակ   [ джадраг ]   шах
ճատրակորդ   [ джадрагорт ]   шахматист
զբօսաշրջիկութիւն   [ ъзпосашърчигутюн ]   туризъм
զբօսաշրջիկ   [ ъзпосашърчиг ]   турист
վրան   [ въран ]   палатка
ուսպարկ, ուսպայուսակ   [ усбарг, усбаюсаг ]   раница
մարզահագուստ   [ марзахакусд ]   спортна дреха
մարզական խումբ   [ марзаган кхумп ]   спортна група, отбор
հաւաքական խումբ   [ хавакаган кхумп ]   сборна група, сборен отбор
սիրողական մարզախաղ   [ сирогхаган марзакхагх ]   любителска спортна игра
սիրող մարզիկ   [ сирогх марзиг ]   спортист любител
արհեստավարժ մարզախաղ   [ архесдаварж марзакхагх ]   професионална спортна игра
արհեստավարժ մարզիկ   [ архесдаварж марзиг ]   професионален спортист
նաւասարդեան խաղեր   [ навасартян кхагхер ]   навасартски игри
ողիմպիական խաղեր   [ вогхимбиаган кхагхер ]   олимпийски игри
հնգամարտ, տասնամարտ   [ хънкамард, даснамард ]   петобой, десетобой


Հին հայոց մէջ ամէն տարի Նաւասարդ ամսոյն տեղի կ'ունենային Նաւասարդեան մարզախաղեր   [ хин хайоц меч амен дари навасарт амсуйн дегхи г'уненаин навасартян марзакхагхер ]   При древните арменци ежегодно през месец Навасарт се провеждаха Навасартски спортни игри
Ողիմպիական խաղերը հին յոյներէն մնացած են   [ вогхимбиаган кхагхеръ хин хуйнерен мънацадз ен ]   Олимпийските игри са останали от древните гърци
Գնդախաղը ամէնատարածուած մարզաձեւերէն մէկն է   [ кънтакхагхъ аменадарадзвадз марзацеверен мегън е ]   Футболът е един от най-разпространените спортни видове
Յանձնարարելի է յաճախակի զբօսաշրջիկութիւնը բնութեան մէջ   [ ханцнарарели е хаджакхаги ъзпосашърчигутюнъ пънутян меч ]   За препоръчване е честият туризъм сред природата