Теми


    


       
                


  Начало > Тематичен речник > Шивачество

Шивачество, Дрехи, Дрешни Изделия, Платове
Դերձակութիւն, Զգեստ, Զգեստեղէն, Կերպասներ


դերձակութիւն   [ терцагутюн ]   шивачество
դերձակ   [ терцаг ]   шивач
զգեստ, հագուստ, հանդերձ   [ зкесд, хакусд, хантерц ]   дреха, одежда
զգեստեղէն, հագուստեղէն, հանդերձեղէն   [ зкесдегхен, хакусдегхен, хантерцегхен ]   дрешно изделие
տաբատ   [ дапад ]   панталон
երկար տաբատ   [ йергар дапад ]   дълъг панталон
կարճ տաբատ   [ гардж дапад ]   къс панталон
բաճկոն   [ паджгон ]   сако
բաճկոնակ   [ паджгонаг ]   жилетка
վերարկու   [ вераргу ]   палто, пардесю
կրկնոց   [ гъргноц ]   мантия
լօդիկ   [ лотиг ]   манто
թիկնոց   [ тигноц ]   късо палто, куртка
մուշտակ   [ мушдаг ]   кожух, шуба
պարեգօտ   [ барекод ]   туника
պատմուճան   [ бадмуджан ]   тога
գլխարկ   [ кълкхарг ]   шапка
գտակ   [ къдаг ]   кепе
փեղոյր   [ пегхуйр ]   каскет
ճերմակեղէն   [ джермагегхен ]   бельо
վարտիք   [ вардик ]   гащи, панталон
անդրավարտիք   [ антравардик ]   долни гащи
ասուեակ   [ асвяг ]   фланела
շապիկ   [ шабиг ]   риза
գիշերանոց   [ кишераноц ]   нощница
թեզանիք   [ тезаник ]   ръкав
թեւնոց   [ тевноц ]   маншет, ръкавел
օձիք   [ оцик ]   яка
գօտի   [ коди ]   колан
գուլպայ   [ кулба ]   чорап
ծնկակապ   [ дзънгагаб ]   жартиер
փողկապ   [ погхгаб ]   вратовръзка
կոճակ   [ годжаг ]   копче
գրպան   [ кърбан ]   джоб
ձեռնոց   [ церрноц ]   ръкавица
թաշկինակ   [ ташгинаг ]   кърпа
շրջազգեստ   [ шърчазкесд ]   рокля
քղանցք   [ къгханцк ]   пола
ստնքակապ   [ сдънкагаб ]   сутиен
սեղմիրան   [ сегхмиран ]   корсет
գոգնոց   [ кокноц ]   престилка
քօղ, շղարշ   [ когх, шъгхарш ]   було, воал, тюл
ձեռնամուշտակ   [ церрнамушдаг ]   маншон
կերպաս   [ гербас ]   плат
կերպասեղէն   [ гербасегхен ]   платнено изделие
կտաւ   [ гъдав ]   платно
կտաւեղէն   [ гъдавегхен ]   ленено изделие (предимно)
հիւսուածեղէն   [ хюсвадзегхен ]   трикотаж
մանուածեղէն   [ манвадзегхен ]   текстил
բուրդ   [ пурт ]   вълна
բրդեղէն   [ пъртегхен ]   вълнено изделие
մետաքս   [ медакс ]   коприна
մետաքսեղէն   [ медаксегхен ]   копринено изделие
դիպակ   [ тибаг ]   брокат
բամպակ   [ памбаг ]   памук
բամպակեղէն   [ памбагегхен ]   памучно изделие
լաթ   [ лат ]   плат, платно, дреха
լաթեղէն   [ латегхен ]   платнено изделие, дрешно изделие
մուշտակեղէն   [ мушдагегхен ]   кожухарско изделие
բեհեզ   [ пехез ]   тънък, фин плат
մարմաշ   [ мармаш ]   муселин
թաւիշ   [ тавиш ]   кадифе
փայլակ, փայլակտաւ   [ пайлаг, пайлагъдав ]   лустрин
ասուի   [ асви ]   вълнен плат
հնդկտաւ, հնդկապաստառ   [ хънтгъдав, хънтгабасдарр ]   басма
սնդուս   [ сънтус ]   сатен, атлас
ժանեակ   [ жаняг ]   дантела
արուեստական կերպաս   [ арвесдаган гербас ]   изкуствен плат
դհրձակի գործիք   [ терцаги кордзик ]   шивашки инструмент
կարի մեքենայ   [ гари мекена ]   шевна машина
ասեղ   [ асегх ]   игла
գնդասեղ   [ кънтасегх ]   карфица, безопасна игла
մկրատ   [ мъград ]   ножица
դերձան   [ терцан ]   конец
ճախարակ, թելփայտ   [ джакхараг, телпайд ]   макара
մատնոց   [ мадноц ]   напръстник
մէթր   [ метър ]   метър
չափել   [ чапел ]   меря
ձեւել   [ цевел ]   кроя
կար   [ гар ]   шев
կարել   [ гарел ]   шия
փորձ   [ порц ]   проба
փորձել   [ порцел ]   пробвам
թելակար, թելկար   [ телагар, телгар ]   тропоска
թելակարել   [ телагарел ]   тропосвам
ոստայնանկել   [ восдайнангел ]   тъча
հիւսել   [ хюсел ]   плета
մանել   [ манел ]   преда
մանած   [ манадз ]   прежда
կկոց   [ гъгоц ]   совалка
հովանոց   [ хованоц ]   чадър


Հագուստը անհրաժեշտութիւն մըն է մարդուս համար   [ хакусдъ анхражешдутюн мън е мартус хамар ]   Дрехата е необходимост за човека
Ձմեռուան պաղերուն վերարկու կը կրենք   [ цъмеррван багхерун вераргу гъ гъренк ]   При зимните студове носиме палто
Մետաքսեղէնները շատ յարգի են   [ медаксегхеннеръ шад харки ен ]   Копринените изделия са много ценни
Այժմ շատ տարածուած են արուեստական կերպասներէ հագուստները   [ айжъм шад дарадзведз ен арвесдаган гербаснере хакусднеръ ]   Сега много са разпространени дрехите от изкуствени платове