Теми


    


       
                


  Начало > Тематичен речник > Дни от седмицата

Дни от Седмицата
Շաբթուան Օրեր


Կիրակի, Միաշաբաթ   [ гираги, миашапат ]   Неделя
Երկուշաբթի   [ йергушапти ]   Понеделник
Երեքշաբթի   [ йерекшапти ]   Вторник
Չորեքշաբթի   [ чорекшапти ]   Сряда
Հինգշաբթի   [ хинкшапти ]   Четвъртък
Ուրբաթ   [ урпат ]   Петък
Շաբաթ   [ шапат ]   Събота


Շաբաթը եօթը օր ունի   [ шапатъ йотъ ор уни ]   Седмицата има седем дни
Տարին տասներկու ամիսներէ կը բաղկանայ   [ дарин даснъйергу амиснере гъ пагхгана ]   Годината се състои от дванадесет месеца
Տարին չորս եղանակ ունի   [ дарин чорс йегханаг уни ]   Годината има четири сезона
Օրը քսանչորս ժամ ունի   [ оръ ксанъчорс жам уни ]   Денят има двадесет и четири часа
Հարիւր տարին դար մը կ’ընէ   [ харюр дарин тар мъ г'ъне ]   Сто години правят един век
Այսօրուան գործը վաղուան մի թողուր   [ айсорван кордзъ вагхван ми тогхур ]   Днешната работа не оставяй за утре
Գիշերը հանգիստի ժամանակ է   [ кишеръ ханкисди жаманаг е ]   Нощта е време за почивка
Կանուխ պառկէ, կանուխ ելիր   [ ганукх баррге, ганукх йелир ]   Лягай рано, ставай рано
Առաւօտուն նախաճաշ կ’ընենք, իսկ իրիկունը կ’ընթրենք   [ арраводун накхаджаш г'ъненк, исг иригунъ г'ънтренк ]   Сутрин закусваме, а вечер вечеряме
Գարունը եւ աշունը գեղեցիկ եղանակներ են   [ карунъ йев ашунъ кегхециг йегханагнер ен ]   Пролетта и есента са красиви сезони