Теми


    


       
                


  Начало > Тематичен речник > Други ...

Други Дървета и Храсти, Цветя и Други Растения
Այլ Ծառեր եւ Թուփեր Ծաղիկներ եւ Այլ Բոյսեր


կաղնի   [ гагхни ]   дъб
հաճարի   [ хаджари ]   бук
կեչի   [ гечи ]   бреза
կնձնի, թեղի   [ гънцни, тегхи ]   бряст
նշդարի, նշդարենի, բոխի   [ нъштари, нъштарени, покхи ]   габър
հացի   [ хаци ]   ясен
պիծխի, դղբի   [ бидз кхи, тъгхпи ]   клен
սոճի, շոճի   [ соджи, шоджи ]   бор
եղեւին   [ йегхевин ]   елха
նոճի   [ ноджи ]   кипарис
սօս, սօսի   [ сос, соси ]   платан, яблан, явор, чинар
բարտի, կաղամախի   [ парди, гагхамакхи ]   топола
աքասիա   [ акасия ]   акация
ուռի   [ урри ]   върба
լալկան ուռի   [ лалган урри ]   плачуща върба
կահենի   [ гахени ]   махагон
տօսախ   [ досакх ]   чимшир
գի, գիհի   [ ки, кихи ]   хвойна, клек
աղտոր   [ агхдор ]   смрадлика
թմբի   [ тъмпи ]   липа
թանթրուենի   [ тантруени ]   бъз
եղրեւանի   [ йегхревани ]   люляк
ոփի   [ вопи ]   калина
դափնեվարդ   [ тапневарт ]   олеандър
ձիագի   [ циаки ]   хвощ
բաղեղ   [ пагхегх ]   бръшлян
վարդ   [ варт ]   роза
մեխակ   [ мекхаг ]   карамфил
շուշան   [ шушан ]   лилия
նունուֆար   [ нунуфар ]   водна лилия
ձնծաղիկ   [ цъндзагхиг ]   кокиче
կապուտիկ   [ габудиг ]   синчец
կովացնծուկ, գինարբուկ, գարնանածաղիկ   [ говацъндзуг, кинарпуг, карнанадзагхиг ]   иглика
կակաչ   [ гагач ]   лале
փենունայ, փեննայ   [ пенуна, пенна ]   божур
բիրենիկէ   [ пирениге ]   вероника
մանիշակ   [ манишаг ]   теменуга
անմոռակ   [ анморраг ]   незабравка
յասմիկ   [ хасмиг ]   жасмин
եղերդ   [ йегхерт ]   цикория
հովտաշուշան   [ ховдашушан ]   момина сълза
յակինթ   [ хагинт ]   зюмбюл, хиацинт
խառածաղիկ, հրանունկ   [ кхаррадзагхиг, хъранунг ]   лютиче
վաղենիկ   [ вагхениг ]   невен
լօշ, արջտակ   [ лош, арчъдаг ]   циклама
ոսկեծաղիկ   [ восгедзагхиг ]   хризантема
շահասպրամ, ռահան   [ шахасбрам, ррахан ]   босилек
յափուկ   [ хапуг ]   резеда
ճափոնավարդ   [ джапонаварт ]   хортензия
եղեբոր, եղեբորոս   [ йегхепор, йегхепорос ]   кукуряк
մարգարտածաղիկ (ապրիմ-մեռնիմ)   [ маркардадзагхиг (абрим - меррним) ]   маргаритка
քրքում   [ къркум ]   минзухар
առիւծամագիլ   [ аррюдзамакил ]   еделвайс
թրաշուշան   [ търашушан ]   гладиола
կղբի   [ гъгхпи ]   магнолия
տուղտ   [ дугхд ]   ружа
նարգէս   [ наркес ]   нарцис
ցայգածաղիկ   [ цайкадзагхиг ]   нощно цвете
գեւորգենի, տահլիկ   [ кеворкени, дахлиг ]   далия
շանձուք   [ шанцук ]   орхидея
հիրիկ   [ хириг ]   перуника
կռնկենի   [ гъррънгени ]   здравец, гераниум
խաշխաշ   [ кхашкхаш ]   мак
երիձուկ   [ йерицуг ]   лайкучка
գայլուկ   [ кайлуг ]   хмел
շաքարեղէգ   [ шакарегхек ]   захарна тръстика
սուրճ   [ сурдж ]   кафе
թէյ   [ тей ]   чай
ձուատակ, որձատակ, խոլորձ   [ цъвадаг, ворцадаг, кхолорц ]   салеп
մանանեխ   [ мананекх ]   синап, хардал
շուշմայ, կնճիթ   [ шушма, гънджит ]   сусам
բամպակ   [ памбаг ]   памук
կանեփ   [ ганеп ]   коноп
ծխախոտ   [ дзъкхакход ]   тютюн
հուսամ   [ хусам ]   лавандула
ծոթրին   [ дзотрин ]   мащерка
զուիրակ   [ зъвираг ]   риган
թրնջխոտ, տատրինջ   [ търънчкход, дадринч ]   маточина
գինձ   [ кинц ]   кориандър, кишниш
մատուտակ, պասպայիճ   [ мадудаг, басбайидж ]   сладка папрат
պտեր   [ бъдер ]   папрат
կտաւատ   [ гъдавад ]   лен
եղէգ   [ йегхек ]   тръстика
մամուռ   [ мамурр ]   мъх


Կաղնին շատ հաստատուն ծառ մըն է   [ гагхнин шад хасдадун дзарр мън е ]   Дъбът е много здраво дърво
Վարդը հոտաւէտ է, բայց եւ փուշ ունի   [ вартъ ходавед е, пайц йев пуш уни ]   Розата е ухайна, но има и тръни
Ձնծաղիկը մէջտեղ կ’ելլէ կանուխ գարնան   [ цъндзагхигъ мечдегх г'елле ганукх карнан ]   Кокичето се появява през ранна пролет
Քրքումը դաշտային ծաղիկ է   [ къркумъ ташдайин дзагхиг е ]   Минзухарът е полско цвете
Երիցուկը բժշկութեան մէջ կը գործածուի   [ йерицугъ пъжъшгутян меч гъ кордзадзви ]   Лайкучката се употребява в медицината
Առիւծամագիլը շատ հազուագիւտ ծաղիկ մըն է   [ аррюдзамакилъ шад хазвакюд дзагхиг мън е ]   Еделвайсът е много рядко цвете
Շաքարեղէգը շաքարի արտադրութեան կը ծառայէ   [ шакарегхекъ шакари ардатрутян гъ дзаррайе ]   Захарната тръстика служи за производство на захар
Ծոթրինէն եւ զուիրակէն համով թէյ կարելի է պատրաստել   [ дзотринен йев зъвираген хамов тей гарели е бадрасдел ]   От мащерката и ригана може да се приготви вкусен чай
Եղէգը ջրասէր բոյս մըն է   [ йегхекъ чърасер пуйс мън е ]   Тръстиката е водолюбиво растение