Теми


    


       
                


  Начало > Тематичен речник > Дърводелство

Дърводелство, Мебелиерство
Ատաղձագործութիւն, Կահագործութիւն


ատաղձագործութիւն   [ адагхцакордзутюн ]   дърводелство
ատաղձագործ   [ адагхцакордз ]   дърводелец
կահագործութիւն   [ гахакордзутюн ]   мебелиерство
կահագործ   [ гахакордз ]   мебелиер
փայտ, փայտեղէն   [ пайд, пайдегхен ]   дърва, дървен материал
ատաղձ   [ адагхц ]   дървен строителен материал, кересте
տախտակ   [ дакхдаг ]   дъска
շոճիի տախտակ   [ шоджии дакхдаг ]   борова дъска
հաճարի տախտակ   [ хаджари дакхдаг ]   букова дъска
կաղնիի տախտակ   [ гагхнии дакхдаг ]   дъбова дъска
կնձնիի տախտակ   [ гънцнии дакхдаг ]   брястова дъска
խաւատախտակ   [ кхавадакхдаг ]   шперплат
դրուադափայտ   [ търватапайд ]   фурнир
կահենի դրուադափայտ   [ гахени търватапайд ]   махагонов фурнир
դրուադափայտել   [ търватапайдел ]   фурнирам
փայլուկ, դոճ, դոճի խէժ   [ пайлуг, тодж, тоджи кхеж ]   лак
փայլուկել   [ пайлугел ]   лакирам
ատաղձագործի սինձ (սոսինձ)   [ адагхцакордзи синц (сосинц) ]   дърводелско лепило, туткал
ատաղձագործի գործիք   [ адагхцакордзи кордзик ]   дърводелски инструмент
սղոց   [ съгхоц ]   трион, бичкия
սղոցել   [ съгхоцел ]   бича, режа с трион
սղոցարան   [ съгхоцаран ]   бичкиджийница
քերիչ   [ керич ]   ренде
քերել, տաշել   [ керел, дашел ]   рендосвам
խարաբուզ   [ кхарапуз ]   голямо ренде
տաշեղ, տաշուք   [ дашегх, дашук ]   талаш
յղկիչ, ողորկիչ   [ хъгхгич, вогхоргич ]   шлайфмашина
յղկել, ողորկել   [ хъгхгел, богхоргел ]   шлайфам
ատաղձագործի գամ   [ адагхцакордзи кам ]   дърводелски пирон
գամել   [ камел ]   заковавам
պտուտակ   [ бъдудаг ]   винт, бурма
գամփոր   [ кампор ]   длето
գայլիկոն   [ кайлигон ]   свредел
մամլակ   [ мамлаг ]   стегалка, менгеме
կահ   [ гах ]   мебел
կահագործել   [ гахакордзел ]   правя мебел
կահակազմած   [ гахагазмадз ]   мебелировка
հասարակ կահ   [ хасараг гах ]   обикновена мебел
շքեղազարդ կահ   [ шъкегхазарт гах ]   луксозна мебел
խոհանոցի կահ   [ кхоханоци гах ]   кухненска мебел
ննջասենեակի կահ   [ нънчасеняги гах ]   спална мебел
հիւրասենեակի կահ   [ хюрасеняги гах ]   гостна мебел
ներքին կահաւորում   [ неркин гахаворум ]   вътрешно мебелиране
գրասենեակի կահաւորում   [ красеняги гахаворум ]   канцеларско мебелиране


Շոճիի տախտակը շատ կը գործածուի կահագործութեան մէջ   [ шоджии дакхдагъ шад гъ кордзадзви гахакордзутян меч ]   Боровата дъска много се употребява в мебелиерството
Կահերը ընդհանրապէս փայլուկով կը փայլուկուին   [ гахеръ ънтханрабес пайлугов гъ пайлугвин ]   Обикновено мебелите се лакират с лак
Կահենի դրուադափայտը շատ յարգի է   [ гахени търватапайдъ шад харки е ]   Много е ценен махагоновият фурнир