Теми


    


       
                


  Начало > Тематичен речник > Търговия

Търговия
Առեւտուր


առեւտուր, վաճառականութիւն   [ арревдур, ваджарраганутюн ]   търговия
առեւտրական, վաճառական   [ арревдъраган, ваджарраган ]   търговец
շուկայ, վաճառատեղի, վաճառանոց   [ шуга, ваджаррадегхи, ваджарраноц ]   тържище, чаршия, пазар
առեւտրական կեդրոն   [ арревдъраган гетрон ]   търговски център
սակարան   [ сагаран ]   борса
առեւտրական սակարան   [ арревдъраган сагаран ]   търговска борса
տօնավաճառ   [ донаваджарр ]   панаир
վաճառատուն   [ ваджаррадун ]   търговски дом, търговско заведение
խանութ   [ кханут ]   магазин, дюкян
հանրախանութ   [ ханракханут ]   универмаг
խանութպան   [ кханутбан ]   магазинер
ապրանք   [ абранк ]   стока
ապրանքի տեսակ   [ абранки десаг ]   вид стока
ցուցափեղկ   [ цуцапегхг ]   витрина
գովազդ   [ ковазт ]   реклама
ապրանքի գովազդ   [ абранки ковазт ]   реклама на стока
յաճախորդ   [ хаджакхорт ]   клиент
առուծախ   [ аррудзакх ]   покупко-продажба
վաճառող, ծախող   [ ваджаррогх, дзакхогх ]   продавач
վաճառել, ծախել   [ ваджаррел, дзакхел ]   продавам
գնորդ, գնող   [ кънорт, къногх ]   купувач
գնել   [ кънел ]   купувам
գին   [ кин ]   цена
ապրանքի գին   [ абранки кин ]   цена на стока
աժան   [ ажан ]   евтин
սուղ   [ сугх ]   скъп
սակարկութիւն, սակարկում   [ сагаргутюн, сагаргум ]   спазаряване
սակարկել   [ сагаргел ]   спазарявам
վճարում   [ въджарум ]   плащане
վճարել   [ въджарел ]   плащам
շահ   [ шах ]   печалба
վնաս, կորուստ   [ вънас, горусд ]   загуба
սնանկութիւն   [ сънангутюн ]   фалит, несъстоятелност
սնանկանալ   [ сънанганал ]   фалирам, изпадам в несъстоятелност
ապրանքի փոխանակութիւն   [ абранки покханагутюн ]   обмяна на стока
առեւտուրի տեսակներ   [ арревдури десагнер ]   видове търговия
մեծաքանակ առեւտուր   [ медзаканаг арревдур ]   търговия на едро
փոքրաքանակ առեւտուր, մանր առեւտուր   [ покраканаг арревдур, манър арревдур ]   търговия на дребно, дребна търговия
շրջուն առեւտուր   [ шърчун арревдур ]   разносна търговия
փերեզակութիւն   [ перезагутюн ]   амбулантна търговия
փերեզակ   [ перезаг ]   амбулантен търговец
սննդեղէնի առեւտուր, ուտեստեղէնի առեւտուր   [ сънънтегхени арревдур, удесдегхени арревдур ]   търговия на съестни продукти, търговия на хранителни стоки
մսեղէնի առեւտուր   [ мъсегхени арревдур ]   търговия с месни продукти
կաթնեղէնի առեւտուր   [ гатнегхени арревдур ]   търговия с млечни продукти
երշիկեղէնի առեւտուր   [ йершигегхени арревдур ]   търговия с колбаси
բանջարեղէնի եւ պտուղներու առեւտուր   [ панчарегхени йев бъдугхнеру арревдур ]   търговия със зеленчуци и плодове
հագուստեղէնի առեւտուր   [ хакусдегхени арревдур ]   търговия с дрешни изделия
կօշկեղէնի առեւտուր   [ гошгегхени арревдур ]   търговия с обувни изделия
հիւսուածեղէնի առեւտուր   [ хюсвадзегхени арревдур ]   търговия с трикотаж (плетива)
գրավաճառութիւն   [ къраваджаррутюн ]   книжарство
կահեղէնի առեւտուր   [ гахегхени арревдур ]   търговия с мебелни изделия
տնային պիտոյքներու առեւտուր   [ дънаин бидуйкнеру арревдур ]   търговия с домашни потребности
ելեկտրասարքերու առեւտուր   [ йелегдрасаркеру арревдур ]   търговия с електроуреди
գոհարեղէնի առեւտուր   [ кохарегхени арревдур ]   търговия с бижута
ժամացոյցներու առեւտուր   [ жамацуйцнеру арревдур ]   търговия с часовници
անուշահոտութեանց առեւտուր   [ анушаходутянц арревдур ]   парфюмерийна търговия
խաղալիքներու առեւտուր   [ кхагхаликнеру арревдур ]   търговия с играчки
երաժշտական գործիքներու առեւտուր   [ йеражъшдаган кордзикнеру арревдур ]   търговия с музикални инструменти
անուշեղէններու առեւտուր   [ анушегхеннеру арревдур ]   търговия със сладкарски изделия
մարզական պիտոյքներու առեւտուր   [ марзаган бидуйкнеру арревдур ]   търговия със спортни изделия
ծաղիկներու առեւտուր   [ дзагхигнеру арревдур ]   търговия с цветя
երկաթեղէններու եւ ներկերու առեւտուր   [ йергатегхеннеру йев нергеру арревдур ]   търговия с железария и бои
ըմպելիքներու առեւտուր   [ ъмбеликнеру арревдур ]   търговия с питиета


Շնորհիւ առեւտուրին ամէն տեսակ ապրանքներ մատչելի կ'ըլլան բոլորին   [ шнорхив арревдурин амен десаг абранкнер мадчели г'ъллан полорин ]   Благодарение на търговията всякакви стоки стават достъпни на всички
Առեւտրականը առուծախով կը զբաղի   [ арревдъраганъ аррудзакхов гъ зпагхи ]   Търговецът се занимава с покупко-продажба
Առեւտուրի մէջ մասնակցող կողմերն են ծախողը և գնողը   [ арревдури меч маснагцогх гогхмерън ен дзакхогхъ йев къногхъ ]   Страните, участващи в търговията, са продавачът и купувачът
Ամէն քաղաք ունի իր առեւտրական կեդրոնը   [ амен кагхак уни ир арревдъраган гетронъ ]   Всеки град има свой търговски център