Категории

Как да поръчам?


Кошница Кошница
Артикули: 0 бр.
Цена: 0.00 лв.


     

 
       
                


 
Условия за ползване

Условията за ползване и покупко-продажба описани по долу представляват споразумение между собственикът на Hy-Bg.net от една страна и всички Потребители на настоящата електронната страница - www.Hy-Bg.net, от друга.

1. Съдържание на електронната страница, права и ползване:
1.1 Съдържанието в настоящата електронна страница изразено в електронни продукти, изображения и текст, база данни и други елементи и ресурси е защитено. Не се разрешава използването на каквото и да е от горе посоченото съдържание в други електронни и неелектронни платформи без писмено разрешение на Hy-Bg.net.
1.2 Hy-Bg.net си запазва правото да внася изменения в настоящите Условия за Ползване, съдържанието, дизайна и функционалността на електронната страница, без предварително да известява Потребителят за това.
1.3 Hy-Bg.net не контролира, и не носи отговорност за съдържанието и достъпността на електронните страници, към които настоящата електронна страница препраща.

2. Заявка на артикули и приемане на поръчка:
Заявката се осъществява следвайки следните действия:
  • Потребителят добавя артикули в потребителската кошница чрез натискане на бутонът “Поръчай”.
  • След приключване на добавянето на артикули в “Кошница”, Потребителят избира вида на доставка и метода на плащане и натиска бутонът “Купи сега”. Появява се формулярът за поръчка.
  • Потребителят се задължава да попълни надлежно изискваната информация във формулярът за поръчка, след което натиска бутонът “Изпрати поръчката”.
Заявката завършва с получаване, на посочената от Вас електронна поща, на писмо с подробна информация за Вашата поръчка.
Hy-Bg.net също получава автоматично електронно писмо с информацията за Вашата поръчка. Така поръчката се счита за приета и се пристъпва към нейното изпълнение. Поръчката се счита за невалидна и не подлежи на изпълнение ако посочените от Потребителят данни са непълни или неверни.
За избягване на фалшиви поръчки, Hy-Bg.net ще се свърже с Потребителят, на посоченият от него телефон или електронна поща, и ще изиска потвърждаване на валидността на така направената заявка за покупка.

3. Цени и начин на плащане:
4.1 Всички посочени цени в www.Hy-Bg.net са крайни, в български лева и с включен ДДС.
4.2 Посочените цени на отделните артикули са за единично количество и не включват доставка.
4.3 Цените за доставка в рамките на страната са фиксирани, и са както следва:
  • до офис на куриерска фирма “Спиди” - 3.50 лв.
  • до адрес на клиент с куриерска фирма - 4.50 лв.
Цените за доставка в чужбина се договарят с Потребителят допълнително.
4.4 Hy-Bg.net си запазва правото да променя цените по всяко време без предварително да известява Потребителя за това. Потребителят заплаща цената посочена в момента на подаване на заявката за покупка (натискане на бутонът “Изпрати поръчката”). При разлики в цените възникнали поради технически причини Hy-Bg.net си запазва правото да откаже изпълнение на заявка без да дължи обезщетение на Потребителят.
4.5 За доставки в България заплащането се извършва единствено и само с наложен платеж на куриер. За доставки в чужбина начинът на плащане се договаря с Получателят допълнително.

4. Доставка и получаване на поръчана стока:
5.1 Доставката в рамките на страната се извършва с Куриер. Правото на избор на куриерска фирма е единствено и само на Hy-Bg.net. Доставките за чужбина се договарят с Получателят допълнително.
5.2 Срокът за доставка в рамките на страната е до 3 (три) работни дни, а за чужбина срокът се договаря с Потребителят допълнително. Hy-Bg.net си запазва правото да удължи горепосоченият срок като за това Потребителят ще бъде допълнително известен.
5.3 Стоката се предава от Куриера на Потребителя или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на стоката от името на Потребителят. Получаващият стоката е длъжен да подпише придружаващите документи.
5.4 В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката, Hy-Bg.net се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да поднови желанието си да получи стоката като поема всички допълнително възникнали разходи по доставка, обезщетения и др.
5.5 При получаване на пратката, Потребителят се задължава да провери съдържанието на пакета за съответствия на изпратената стока с подадената заявка.

5. Отказ от поръчана стока. Връщане на получена стока:
6.1 Приета поръчка, която все още не е предадена на Куриер за изпращане, може да бъде отменена или променена (съдържание и количество). За целта Потребителят изпраща електронно писмо (задължително е използването на електронната поща посочена в формулярът за поръчка), в което се декларира желанието за отказ/промяна и се посочват номерът и датата на поръчката.
6.2 Потребителят при получаване на пратката, след като отвори и провери съдържанието и в присъствието на Куриерa, има право да се откаже от нея. Отказът се прилага за цялата пратка, а не за части от нея. Потребителят предава обратно пратката, в нейната и цялост, на Куриера и не дължи нищо. Всички възникнали разходи са за сметка на Hy-Bg.net.

6. Отговорности на страните:
7.1 Hy-Bg.net полага всички разумни усилия за да осигури надеждност на информацията публикувана в настоящата електронна страница. Независимо от това, Hy-Bg.net не декларира и не поема каквато и да е гаранция за верността, пълнотата, навременността или безпроблемния достъп до информацията публикувана на настоящата електронна страница или за използваните източници на информация, и изрично заявява, че не носи никаква отговорност за грешки или пропуски.
7.2 Hy-Bg.net не носи никаква отговорност за всякакъв вид вреди или пропуснати ползи претърпени в резултат на използването на настоящата електронна страница.
7.3 Hy-Bg.net не гарантира, че достъпът до електронната страница ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Hy-Bg.net.
7.4 Hy-Bg.net си запазва правото да прекъсва дейността си без предварително да известява Потребителя за това.
7.5 Потребителят е длъжен да не извлича по какъвто и да е начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в www.Hy-Bg.net и електронните продукти предлагани в настоящата електронна страница и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид.
7.6 Потребителят е длъжен да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица.