Теми


    


       
                


  Начало > Тематичен речник > Болести

Болести и Лечение
Հիւանդութիւններ եւ Բուժում


հիւանդութիւն, ախտ   [ хивантутюн, акхд ]   болест
հիւանդութեան ախտանշան   [ хивантутян акхданъшан ]   симптом (признак) на болест
վարակիչ (փոխանցիկ) հիւանդութիւն   [ варагич (покханциг) хивантутюн ]   заразна болест
հոգեկան հիւանդութիւն   [ хокеган хивантутюн ]   душевна болест
սրտանօթային հիւանդութիւն   [ сърданотаин хивантутюн ]   сърдечносъдова болест
աղիքային հիւանդութիւն   [ агхикаин хивантутюн ]   чревна болест
մորթային հիւանդութիւն   [ мортаин хивантутюн ]   кожна болест
հիւանդ   [ хивант ]   болен
բուժում   [ пужум ]   лечение
բժշկութիւն   [ пъжъшгутюн ]   медицина
ցաւ   [ цав ]   болка
գլխացաւ   [ кълкхацав ]   главоболие
գլխապտոյտ   [ кълкхабъдуйд ]   замайване, виене на свят
հարբուխ   [ харпукх ]   хрема
նուաղում   [ нъвагхум ]   припадък, припадане
ախորժակի պակաս, անախորժակութիւն   [ акхоржаги багас, анакхоржагутюн ]   безапетитие
տկարութիւն, թուլութիւն   [ дъгарутюн, тулутюн ]   слабост
փսխում   [ пъскхум ]   повръщане
անախտացութեան իւրացուած անբաւարարութեան ախտանշան   [ анакхдацутян юрацвадз анпаварарутян акхданъшан ]   синдром на придобита имунна недостатъччност - СПИН
թունաւորում   [ тунаворум ]   отравяне
կաթուած   [ гатвадз ]   апоплексия, мозъчен удар, инсулт
մզնքատապ, խելապատակատապ   [ мъзънкадаб, кхелабадагадаб ]   менингит
ջերմ   [ черм ]   треска, температура
շառատենդ, հրաջերմ   [ шаррадент, хърачерм ]   скарлатина
երակատապ   [ йерагадаб ]   флебит
յօդացաւ   [ хотацав ]   ревматизъм
յօդատապ   [ хотадаб ]   артрит
շնչարգելութիւն, զմայ   [ шънчаркелутюн, зъма ]   задух, астма
լուսնոտութիւն, վերնոտութիւն   [ луснодутюн, вернодутюн ]   епилепсия
ճահճատենդ   [ джахджадент ]   малария, блатна треска
հասարակածային ճահճատենդ   [ хасарагадзаин джахджадент ]   тропическа малария
ոտնառութիւն, ոտնացաւութիւն   [ воднаррутюн, воднацавутюн ]   подагра
աղեթափութիւն   [ агхетапутюн ]   херния
ժանտախտ   [ жандакхд ]   чума
հնդախտ   [ хънтакхд ]   холера
քշուք, փորհարութիւն   [ къшук, порхарутюн ]   диария, стомашно разстройство
ուղեղատապ, ներգանկիտ   [ угхегхадаб, неркангид ]   енцефалит
կեղծմաշկ, կեղծմաշկութիւն   [ гегх дзмашг, гегх дзмашгутюн ]   дифтерит
ստամոքսատապ   [ ъсдамоксадаб ]   гастрит
ծովախտ   [ дзовакхд ]   морска болест
անդամալուծութիւն   [ антамалудзутюн ]   парализа
հարսանիթ   [ харсанит ]   морбили, дребна шарка, брусница
ծաղկախտ   [ дзагхгакхд ]   вариола, едра шарка
բերանատապ   [ перанадаб ]   стоматит
թոքատապ   [ токадаб ]   пневмония
կողատապ   [ гогхадаб ]   плеврит
թոքախտ, հիւծախտ, ծիւրախտ   [ токакхд, хюдзакхд, дзюракхд ]   белодробна туберкулоза
ոսկրայօդային ախտ, ոսկրախտ   [ восграхотаин акхд, восгракхд ]   костноставна туберкулоза, костна туберкулоза
արագահոս թոքախտ   [ аракахос токакхд ]   скоротечна туберкулоза
բորբոքում   [ порпокум ]   възпаление
ուռեցք, ուռ   [ уррецк, урр ]   тумор
բուշտ, փամփշտուռ   [ пушд, пампъшдурр ]   киста
լանջատապ   [ ланчадаб ]   ангина пекторис
քաղցկեղ, խլիրդ   [ кагхцгегх, кхълирт ]   рак, канцер
սրտախտ   [ сърдакхд ]   сърдечна болест
վեներական ախտ   [ венераган акхд ]   венерическа болест
խռչակատապ   [ кхъррчагадаб ]   ларингит
ըմբանատապ   [ ъмпанадаб ]   фарингит
պնդերակութիւն   [ бънтерагутюн ]   склероза
ստամոքսի կեղ   [ ъсдамокси гегх ]   стомашна язва
փորմաշկատապ   [ пормашгадаб ]   перитонит
շաքարախտ   [ шакаракхд ]   диабет, захарна болест
քոս   [ кос ]   краста
փտախտ, մսափտութիւն   [ пъдакхд, мъсапъдутюн ]   гангрена
ողնածուծատապ, ոսկրածուծատապ   [ вогхнадзудзадаб, восградзудзадаб ]   миелит
երիկամատապ   [ йеригамадаб ]   нефрит, пиелит
խիթ   [ кхит ]   колика
աղեմաշկատապ, աղեթաղանթատապ, մեծաղետապ, աղետապ   [ агхемашгадаб, агхетагхантадаб, медзагхедаб, агхедаб ]   колит
միզարգելութիւն   [ мизаркелутюн ]   анурия
արեան ճնշում   [ арян джъншум ]   кръвно налягане
սրտի խցում   [ сърди кхъцум ]   сърдечен инфаркт
շնչափողատապ   [ шънчапогхадаб ]   трахеит
թութք   [ тутк ]   хемороиди, маясъл
միզանցատապ   [ мизанцадаб ]   уретрит
յառաջագեղձատապ, կաստանիկատապ   [ харрачакегхцадаб, гасданигадаб ]   простатит
ձարակախտ, ձարորդատապ   [ царагакхд, царортадаб ]   трихиноза, трихинелоза
լերդատապ   [ лертадаб ]   хепатит
պրկախտ   [ бъргакхд ]   тетанус
ոսկրաթեքութիւն   [ восгратекутюн ]   рахит, рахитизъм
փողատապ   [ погхадаб ]   ангина
ակնջիկ   [ агънчиг ]   заушка
փողակատապ, ցղատապ   [ погхагадаб, цъгхадаб ]   бронхит
ժանտատենդ   [ жандадент ]   тифус
ջղայնութիւն   [ чъгхайнутюн ]   нервност
անգար   [ анкар ]   мигрена
պաղառութիւն   [ багхаррутюн ]   простуда
հազ   [ хаз ]   кашлица
կապոյտ հազ, խեղդհազ   [ габуйд хаз, кхегхтхаз ]   коклюш
աղեդարձք, աղեդարձութիւն   [ агхетарцк, агхетарцутюн ]   илеус, преплитане на червата
լայնաջլացաւ, ճռանցաւ   [ лайначълацав, джърранцав ]   ишиас
անարիւնութիւն   [ анарюнутюн ]   анемия
մոլեգնութիւն, կատաղութիւն   [ молекнутюн, гадагхутюн ]   бес, френезия
խելագարութիւն, խենթութիւն   [ кхелакарутюн, кхентутюн ]   лудост, шизофрения
ջլախտ, ջլախտութիւն, ջլացաւութիւն   [ чълакхд, чълакхдутюн, чълацавутюн ]   невралгия, невроза
կանացի ջլախտ   [ ганаци чълакхд ]   истерия
ջանգութիւն, ապուշութիւն   [ чанкутюн, абушутюн ]   идиотизъм
սակաւամտութիւն   [ сагавамъдутюн ]   кретенизъм
զառանցանք, ցնորանք   [ зарранцанк, цъноранк ]   бълнуване, делириум
մելամաղձոտութիւն   [ меламагхцодутюн ]   меланхолия
պնդութիւն   [ бънтутюн ]   запек, констипация
արիւնահոսութիւն   [ арюнахосутюн ]   кръвоизлив, кръвотечение
խլութիւն   [ кхълутюн ]   глухота
կուրութիւն   [ гуругюн ]   слепота
հաւկուրութիւն   [ хавгурутюн ]   кокоша слепота, хемералопия
կարճատեսութիւն   [ гарджадесутюн ]   късогледство
աչքի վարագոյր   [ ачки варакуйр ]   катаракт, перде
կաղութիւն   [ гагхутюн ]   окуцялост
համրութիւն   [ хамрутюн ]   немота
խուլհամրութիւն   [ кхулхамрутюн ]   глухонемота
կակազութիւն, թոթովութիւն   [ гагазутюн, тотовутюн ]   пелтечене
հաշմութիւն, հաշմանդամութիւն   [ хашмутюн, хашмантамутюн ]   инвалидност
մազաթափութիւն   [ мазатапутюн ]   косопад, трихорея
դալուկ, դալկախտ   [ талуг, талгакхд ]   жълтеница
սիրտխառնուք, նողկանք   [ сирдкхаррнук, ногхганк ]   гадене
քնափ   [ кънап ]   летаргия
քնախտ   [ кънакхд ]   сънна болест
մոլաքոր   [ молакор ]   уртикария
գալարում, դնդերահարութիւն ցնցիւն   [ каларум, тънтерахарутюн, цънцюн ]   конвулсия, гърч
վէրք   [ верк ]   рана
կոծիծ   [ годзидз ]   брадавица
թարախ   [ таракх ]   гной
ջրուռոյց, ջրխոց   [ чърурруйц, чъркхоц ]   пришка
վարակում   [ варагум ]   инфекция, заразяване
անքունութիւն   [ анкунутюн ]   безсъние
կոշտուկ, կանկրուկ   [ гощдуг, гангъруг ]   мазол
կուզ, սապատ, կուտկէն   [ гуз, сабад, гудген ]   гърбица
մահաքուն   [ махакун ]   кома
համաճարակ   [ хамаджараг ]   епидемия
հիւանդանոց   [ хивантаноц ]   болница
դարմանատուն, բուժարան   [ тарманадун, пужаран ]   лечебница
հոգեբուժարան   [ хокепужаран ]   болница за душевно болни
առողջարան   [ арогхчаран ]   санаториум
ծննդատուն   [ дзънънтадун ]   родилен дом
առողջապահութիւն   [ аррогхчабахутюн ]   здравеопазване
բժիշկ   [ пъжишг ]   лекар
վիրաբոյժ   [ вирапуйж ]   хирург
սրտաբան   [ сърдапан ]   кардиолог
միզաբան   [ мизапан ]   уролог
կնաբան   [ гънапан ]   гинеколог
մանկաբարձ   [ мангапарц ]   акушер
ատամնաբոյժ   [ адамнапуйж ]   зъболекар
բուժակ   [ пужаг ]   фелдшер
բուժքոյր, հիւանդապահուհի   [ пужкуйр, хивантабахухи ]   медицинска сестра
ախտաճանաչում, ախտորոշում   [ акхдаджаначум, акхдорошум ]   диагноза
բուժօգնութիւն   [ пужокнутюн ]   медицинска помощ
դարման   [ тарман ]   лек
վիրահատութիւն, գործողութիւն   [ вирахадутюн, кордзогхутюн ]   операция
նմանաբուժութիւն   [ нъманапужутюн ]   хомеопатия
դեղ   [ тегх ]   лекарство
պատուաստ   [ бадвасд ]   ваксина
շիճուկ   [ шиджуг ]   серум
սպեղանի   [ ъсбегхани ]   мехлем
շուփայ   [ шупа ]   течно лекарство за очи
կենսանիւթ   [ генсанют ]   витамин
դեղագիր, դեղատոմս   [ тегхакир, тегхадомс ]   рецепта
դեղարան   [ тегхаран ]   аптека
մանրէ   [ манре ]   микроб
ջրաբուժում   [ чърапужум ]   водолечение
դեղաբուսաբուժում   [ тегхапусапужум ]   лечение с билки
ախտարգելութիւն   [ акхдаркелутюн ]   профилактика
ապաքինում   [ абакинум ]   оздравяване


Ժանտախտը համաճարակային հիւանդութիւն մըն է   [ жандакхдъ хамаджарагаин хивантутюн мън е ]   Чумата е епидемична болест
Աղեթափութիւնը գործողութեամբ կը բժշկուի   [ агхетапутюнъ кордзогхутямп гъ пъжъшгъви ]   Хернията се лекува с операция
Քաղցկեղը վտանգաւոր հիւանդութիւն մըն է   [ кагхцгехъ въданкавор хивантутюн мън е ]   Ракът е опасна болест
Սրտանօթային հիւանդութիւնները շատ տարածուած են   [ сърданотаин хивантутюннеръ шад дарадзвадз ен ]   Сърдечносъдовите болести са много разпространени
Որոշ հիւանդութիւններ կարելի է պատուաստով կանխել   [ ворош хивантутюннер гарели е бадвасдов ганкхел ]   Някои болести могат да бъдат предотвратени с ваксина
Արեան գերճնշման ատեն լաւ է հանգիստ տալ մարմնին   [ арян керджъншман аден лав е ханкисд дал мармнин ]   При високо кръвно налягане добре е да се даде почивка на тялото
Դեղերով պէտք չէ չարաշահել   [ тегхеров бедк че чарашахел ]   Не трябва да се злоупотребява с лекарствата
Լաւ է կենսանիւթ ստանալ բանջարեղէններու և պտուղներու միջոցաւ   [ лав е генсанют сданал панчарегхеннеру йев бъдугхнеру мичоцав ]   Добре е да се приемат витамини чрез зеленчуците и плодовете
Ոչ ամէն հիւանդութեան դարման կայ   [ воч амен хивантутян тарман га ]   Не за всяка болест има лек
Առողջութեանդ հոգ տար, որպէսզի երկար ապրիս   [ аррогхчутянът хок дар, ворбесзи йергар абрис ]   Грижи се за здравето си, за да живееш дълго