Теми


    


       
                


  Начало > Тематичен речник > Насекоми

Насекоми
Միջատներ


մեղու   [ мегху ]   пчела
պիծակ   [ бидзаг ]   оса
ճանճ   [ джандж ]   муха
բոռ   [ порр ]   стършел
մժեղ   [ мъжегх ]   комар
մարախ   [ маракх ]   скакалец
մրջիւն   [ мърчюн ]   мравка
ցեց   [ цец ]   молец
ոջիլ   [ вочил ]   въшка
լու   [ лу ]   бълха
մլուկ, փայտոջիլ   [ мълуг, пайдочил ]   дървеница
կայծոռիկ, լուսատտիկ   [ гайдзорриг, лусадъдиг ]   светулка
ծղրիթ   [ дзъгхрит ]   полски щурец
ճպուռ, ճռիկ, ժիժի   [ джъбурр, джърриг, жижи ]   щурец
բզէզ   [ пъзез ]   бръмбар
սարդ   [ сарт ]   паяк
կարիճ   [ гаридж ]   скорпион
թիթեռ, թիթեռնիկ   [ титерр, титеррниг ]   пеперуда
թրթուր   [ търтур ]   ларва
տիզ   [ диз ]   кърлеж


Մեղուները փեթակին մէջ մեղր կ’ամբարեն   [ мегхунеръ петагин меч мегхър г'ампарен ]   Пчелите трупат мед в кошера
Սարդը ոստայն կը հիւսէ   [ сартъ восдайн гъ хюсе ]   Паякът плете паяжина
Կարիճը թունաւոր միջատ մըն է   [ гариджъ тунавор мичад мън е ]   Скорпионът е отровно насекомо
Թիթեռնիկները գեղեցիկ են իրենց գոյնզգոյն տեսակներով   [ титеррнигнеръ кегхециг ен иренц куйнъзкуйн десагнеров ]   Пеперудите са красиви с пъстроцветните си видове