Теми


    


       
                


  Начало > Тематичен речник > Хранителни продукти

Хранителни Продукти
Ուտեստեղէններ


ուտեստեղէն, ուտելիք   [ удесдегхен, уделик ]   хранителен продукт
կերակուր   [ герагур ]   ястие
կաթնեղէն   [ гатнегхен ]   млечен продукт
կաթ   [ гат ]   мляко
մածուն   [ мадзун ]   кисело мляко
սեր   [ сер ]   сметана, каймак
կարագ   [ гарак ]   масло
կոգի   [ гоки ]   прецедено масло
պանիր   [ банир ]   сирене
քաշեր   [ кашер ]   кашкавал
լոռ   [ лорр ]   пресечено мляко
մաճառակ   [ маджарраг ]   извара
թան   [ тан ]   айрян
շիճ, շճուկ   [ шидж, шъджуг ]   мътеница
կաթնապուր   [ гатнабур ]   сютляш
մսեղէն   [ мъсегхен ]   месен продукт
միս   [ мис ]   месо
աղացուած միս   [ агхацвадз мис ]   мляно месо, кайма
խորովածոյ   [ кхоровадзо ]   пържола
քաղիրթ, ընթերք, ջարդուկ   [ кагхирт, ънтерк, чартуг ]   карантия, шкембе
մսեղէն կերակուր   [ мъсегхен герагур ]   месно ястие
խճողակ   [ кхъджогхаг ]   долма
երշիկեղէն   [ йершигегхен ]   колбас
երշիկ   [ йершиг ]   суджук
ապուխտ   [ йбукхд ]   пастърма
ճարպ   [ джарб ]   сланина
թռչնեղէն   [ търрчнегхен ]   птичи продукт
հաւկիթ, ձու   [ хавгит, цу ]   яйце
ձուազեղ   [ цъвазегх ]   пържени яйца
ձկնեղէն   [ цъгнегхен ]   рибни продукти
ձկնկիթ   [ цъгънгит ]   хайвер
խմորեղէն, հաստեայ   [ кхъморегхен, хасдя ]   тестени продукти
խմոր, հայս   [ кхъмор, хайс ]   тесто
թթխմոր   [ тъткхъмор ]   мая
ալիւր   [ алюр ]   брашно
ցորենի ալիւր   [ цорени алюр ]   пшенично брашно
եգիպտացորենի ալիւր   [ йекибдацорени алюр ]   царевично брашно
հաց   [ хац ]   хляб
թարմ հաց   [ тарм хац ]   пресен хляб
օթեկ հաց   [ отег хац ]   стар (баят) хляб
փռնչոր   [ пъррънчор ]   сухар
բլիթ   [ пълит ]   пита
կարկանդակ, շօթ, գաթայ   [ гаргантаг, шот, ката ]   баница, бюрек
բոկեղ   [ погегх ]   геврек, симит
դդմաճ, տրէ   [ тътмадж, дре ]   юфка
փողահայս, փողուկ, երկնծակ   [ погхахайс, погхуг, йергъндзаг ]   макарони
թելահայս   [ телахайс ]   фиде
ձաւար   [ цавар ]   булгур
կորկոտ   [ горгод ]   едро смляно жито
նշայ   [ нъша ]   нишесте, скорбяла
երեմուկ   [ йеремуг ]   грис, ирмик
պահածոյ   [ бахадзо ]   консерва
թթուաշ   [ тътваш ]   туршия
նպարեղէն   [ нъбарегхен ]   бакалия
անուշեղէն   [ анушегхен ]   сладкиш, сладкарски продукт
շաքար   [ шакар ]   захар
բանդակ, անուշ   [ пантаг, ануш ]   сладко (от плодове)
քաղցրանիւթ   [ кагхцранют ]   гликоза
պաստեղ   [ басдегх ]   пестил
ռուփ, մրգասինձ, մաթ   [ рруп, мъркосинц, мат ]   петмез
կտապ   [ гъдаб ]   речел
մեղր   [ мегхър ]   мед
տուրմ   [ дурм ]   шоколад
հրուշակ   [ хрушаг ]   халва
շաքարահատ, շաքարիկ   [ шакарахад, шакариг ]   бонбон
պաղպաղակ   [ багхбагхаг ]   сладолед
ըմպելիք, խմիչք   [ ъмбелик, кхъмичк ]   питие
ոգելից ըմպելի   [ вокелиц ъмбели ]   алкохол, спиртно питие
օղի   [ огхи ]   ракия
գինի   [ кини ]   вино
քաղցու   [ кагхцу ]   шира
պտղահիւթ, օշարակ   [ бъдгхахют, ошараг ]   плодов сок, шербет
ձուատակի (խոլորձի) օշարակ   [ цъвадаги (кхолорци) ошараг ]   салеп
գարեջուր   [ каречур ]   бира
սուրճ   [ сурдж ]   кафе
համեմ   [ хамем ]   подправка
աղցան   [ агхцан ]   салата
քացախ   [ кацакх ]   оцет
իւղ   [ югх ]   олио
ձիթաիւղ   [ цитаюгх ]   зехтин
աղ   [ агх ]   сол
կարմիր պղպեղ   [ гармир бъгхбегх ]   червен пипер
կծու կարմիր պղպեղ   [ гъдзу гармир бъгхбегх ]   лют червен пипер
սեւ պղպեղ   [ сев бъгхбегх ]   чер пипер
դափնիի տերեւ   [ тапнии дерев ]   дафинов лист
մշկընկոյզ   [ мъшгънгуйз ]   индийско орехче, мускат
կասի (կասիա), դարիճենիկ, կինամոն   [ гаси (гасиа), тариджениг, гинамон ]   канела, дарчин, кинамон
դարապղպեղ   [ тарабъгхбегх ]   бахар
լեմոնի թթու   [ лемони тъту ]   лимонена киселина
հացաթան   [ хацатан ]   попара
աղանդեր   [ агхантер ]   десерт
բաձողական   [ пацогхаган ]   аперитив
թացան   [ тацан ]   сос


Կաթը և մածունը շատ օգտակար են   [ гатъ йев мадзунъ шад окдагар ен ]   Млякото и киселото мляко са много полезни
Պանիրը կաթնարաններուն մէջ կը պատրաստեն   [ баниръ гатнараннерун меч гъ бадрасден ]   Сиренето приготвят в мандрите
Երշիկը և ապուխտը ընդհանրապէս խոզի և հորթի միսէ կը պատրաստեն   [ йершигъ йев абукхдъ ънтханрабес кхози йев хорти мисе гъ бадрасден ]   Суджукът и пастърмата обикновено приготвят от свинско и телешко месо
Հացը ամէնագործածական ուտելիքն է   [ хацъ аменакордзадзаган уделикън е ]   Хлябът е най-употребяваната храна
Կարկանդակը խմորեղէնի տեսակ է   [ гаргантагъ кхъморегхени десаг е ]   Баницата е вид тестено произведение
Կարկանդակը կարելի է պատրաստել պանիրով, միսով, շոմինով և այլ լիցքերով   [ гаргантагъ гарели е бадрасдел баниров, мисов, шоминов йев айл лицкеров ]   Баницата може да се приготвя със сирене, месо, спанак и други пълнежи
Կտապը, ռուփը, պաստեղը, հրուշակը արեւելեան անուշեղէններ են   [ гъдабъ, ррупъ, басдегхъ, хрушагъ аревелян анушегхеннер ен ]   Речелът, петмезът, пестилът, халвата са ориенталски сладкиши
Ձմրան համար մարդիկ զանազան պահածոներ կը պատրաստեն   [ цъмран хамар мартиг заназан бахадзонер гъ бадрасден ]   За зимата хората приготвят разни консерви
Թթուաշ կարելի է պատրաստել կաղամբով, կանաչ լոլիկով, պղպեղով, սմբուկով և այլ բանջարեղէններով   [ тътваш гарели е бадрасдел гагхампов, ганач лолигов, бъгхбегхов, съмпугов йев айл панчарегхеннеров ]   Туршия може да се приготви със зеле, зелен домат, пиперка, патладжан и с други зеленчуци
Գինին և օղին ոգելից ըմպելիներ են   [ кинин йев огхин вокелиц ъмбелинер ен ]   Виното и ракията са алкохолни питиета
Աղցան կարելի է պատրաստելլ լոլիկով, վարունգով և այլ բանջարեղէններով   [ агхцан гарели е бадрасдел лолигов, варунков йев айл панчарегхеннеров ]   Салата може да се приготви с домат, краставица и с други зеленчуци
Համեմները կերակուրներուն համ կու տան   [ хамемнеръ герагурнерун хам гу дан ]   Подправките дават вкус на ястията
Գինետուներուն և գարեջրատուներուն մէջ ոգելից ըմպելիներ կը հրամցնեն, իսկ սրճարաններուն մէջ սուրճ   [ кинедунерун йев каречрадунерун меч вокелиц ъмбелинер гъ храмцънен, исг сърджараннерун меч сурдж ]   В пивниците и бирариите поднасят алкохолни питиета, а в кафенетата - кафе
Ամէն տեսակ պտուղէ կարելի է խմիչք հանել   [ амен десаг бъдугхе гарели е кхъмичк ханел ]   От всякакъв плод може да се вади питие