Теми


    


       
                


  Начало > Тематичен речник > Обръщения

Обръщения
Կոչումներ


Տիկին   [ дигин ]   Госпожа
Օրիորդ   [ ориорт ]   Гопожица
Պարոն, Տիար   [ барон, диар ]   Господин
Տիկիններ եւ Պարոններ   [ дигиннер йев бароннер ]   Госпожи и Господа
Ազնուաշուք Տիկին   [ азнъвашук дигин ]   Благородна Госпожо
Յարգելի (Յարգարժան) Պարոն (Տիար)   [ харкели (харкаржан) барон (диар) ]   Уважаеми Господине
Մեծայարգ Տիար   [ медзахарк диар ]   Високоуважаеми Господине
Յոյժ Յարգելի Պարոն   [ хуйж харкели барон ]   Многоуважаеми Господине
Ընկերուհի …   [ ънгерухи ... ]   Другарко ...
Ընկեր …   [ ънгер ... ]   Другарю ...


Մեծայարգ Տիար, յարգանօք կ’ողջունեմ Ձեզ   [ медзахарк диар, харканок г’огхчунем цез ]   Високоуважаеми Господине, с уважение Ви приветствам
Տէր և Տիկին ..., մասնաւոր յարգանք կը տածեմ Ձեզի Հանդէպ   [ дер йев дигин ..., маснавор харканк гъ дадзем цези хантеб ]   Господин и Госпожа ..., специална почит изпитвам към Вас
Յարգելի Պարոն, ներկայիւս կը դիմեմ Ձեզի   [ харкели барон, нергайюс гъ тимем цези ]   Уважаеми Господине, с настоящето се обръщам към Вас
Կը ներէք որ ուշացայ   [ гъ нерек вор ушаца ]   Извинете, че закъснях