Теми


    


       
                


  Начало > Тематичен речник > Вселена

Вселена
Տիեզերք


Տիեզերք   [ диезерк ]   Вселена, Всемир, Космос
տիեզերական   [ диезераган ]   вселенски, всемирен, космически
երկինք   [ йергинк ]   небе
երկնակամար   [ йергнагамар ]   небосвод
աստղ   [ асдгх ]   звезда
գիսաւոր աստղ, գիսաստղ   [ кисавор асдгх, кисасдгх ]   комета
ասուպ   [ асуб ]   падаща звезда
Արեւ, Արեգ, Արեգակ   [ арев, арек, арекаг ]   Слънце
արփի   [ арпи ]   слънце, слънчева светлина, слънчев диск
արեւային ժայթքում   [ ареваин жайткум ]   слънчево изригване, протуберанс
լուսոլորտ   [ лусолорд ]   фотосфера
երփնոլորտ   [ йерпнолорд ]   хромосфера
օդոլորտ, մթնոլորտ   [ отолорд, мътнолорд ]   атмосфера
եթեր   [ йетер ]   етер
մոլորակ   [ молораг ]   планета
աստղակերպ, փոքր մոլորակ   [ асдгхагерб, покър молораг ]   астероид
Փայլածու   [ пайладзу ]   Меркурий
Արուսեակ   [ арусяг ]   Венера
Երկիր   [ йергир ]   Земя
Հրատ   [ храд ]   Марс
Լուսնթագ   [ лусънтак ]   Юпитер
Երեւակ   [ йереваг ]   Сатурн
Ուրանոս   [ уранос ]   Уран
Նեւտոն   [ невдон ]   Нептун
Պլուտոն   [ блудон ]   Плутон
արբանեակ   [ арпаняг ]   спътник, сателит
Լուսին   [ лусин ]   Луна, Месечина
լուսնի տեսանելի մաս   [ лусни десанели мас ]   видима част на луната
լուսնի անտեսանելի մաս   [ лусни андесанели мас ]   невидима част на луната
ծիր   [ дзир ]   орбита
ծիր խաւարման, խաւարածիր   [ дзир кхаварман, кхаварадзир ]   еклиптика
Ծիր Կաթին   [ дзир гатин ]   Млечен Път, Галактика
համաստեղութիւն   [ хамасдегхутюн ]   съзвездие
Հայկ Համաստեղութիւն   [ хайг хамасдегхутюн ]   Съзвездие Орион
Մեծ Արջ Համաստեղութիւն   [ медз арч хамасдегхутюн ]   Съзвездие Голяма Мечка
Փոքր Արջ Համաստեղութիւն   [ покър арч хамасдегхутюн ]   Съзвезедие Малка Мечка
Բեւեռային Աստղ   [ певеррайин асдгх ]   Полярна Звезда
տիեզերանաւ, անջրպետանաւ   [ диезеранав, анчърбеданав ]   космически кораб
տիեզերանաւորդ, աստղանաւորդ   [ диезеранаворт, асдханаворт ]   космонавт, астронавт
արուեստական արբանեակ   [ арвесдаган арпаняг ]   изкуствен спътник
կենդանակամար, կենդանաշրջան   [ гентанагамар, гентанашърчан ]   зодиак
կենդանակամարի համաստեղութիւն   [ гентанагамари хамасдегхутюн ]   зодия, зодиакално съзвездие
Ձուկ   [ цуг ]   Риба
Խոյ   [ кхой ]   Овен
Ցուլ   [ цул ]   Телец
Երկաւորք, Երկւորեակներ   [ йергаворк, йергворягнер ]   Близнаци
Խեցգետին   [ кхецкедин ]   Рак
Առիւծ   [ аррюдз ]   Лъв
Կոյս   [ гуйс ]   Дева
Կշիռ   [ гъширр ]   Везни
Կարիճ   [ гаридж ]   Скорпион
Աղեղնաւոր   [ агхегхнавор ]   Стрелец
Այծեղջիւր   [ айдзегхчюр ]   Козирог
Ջրհոս   [ чърхос ]   Водолей
աստղամոգութիւն, քաւդէութիւն   [ астгхамокутюн, кавтеутюн ]   астрология
աստղամոգ, քաւդեայ   [ асдгхамок, кавтя ]   астролог, звездоброец
աստղագիտութիին, աստղաբաշխութիւն   [ асдгхакидутюн, асдгхапашкхутюн ]   астрономия
աստղագէտ, աստղաբաշխ   [ асдгхакед, асдгхапашкх ]   астроном
անհուն   [ анхун ]   необятен
անհունութիւն   [ анхунутюн ]   необятност
անծայրածիր, անեզր   [ андзайрадзир, анезър ]   безкраен
անծայրութիւն, անեզրութիւն   [ андзайрутюн, анезрутюн ]   безкрайност
անսահման   [ ансахман ]   безграничен
անսահմանութիւն   [ ансахманутюн ]   безграничност


Տիեզերքը անծայրածիր և անհուն է   [ диезеркъ андзайрадзир йев анхун е ]   Вселената е безкрайна и необятна
Արեւին շուրջը ինը մոլորակներ կը շրջին   [ аревин шурчъ инъ молорагнер гъ шърчин ]   Около Слънцето се въртят девет планети
Փայլածուն Արեւի ամէնամօտ մոլորակն է   [ пайладзун ареви аменамод молорагън е ]   Меркурий е най-близката планета на Слънцето
Երկիրը Արեւէն երրորդ տեղն է հեռաւորութեամբ   [ йергиръ аревен йерорт дегхън е херраворутямп ]   Земята е на трето място по отдалеченост от Слънцето
Լուսինը Երկրի միակ արբանեակն է   [ лусинъ йергри миаг арпанягън е ]   Луната е единственият спътник на Земята
Հին Հայոց մէջ Ծիր Կաթինը կը կոչուէր Յարդգողի ճանապարհ   [ хин хайоц меч дзир гатинъ гъ гочвер харткогхи джанабарх ]   При древните арменци Млечният Път се наричал Път на крадеца на слама
Կենդանակամարը տասներկու համաստեղութիւն ունի   [ гентанагамаръ даснъйергу хамасдегхутюн уни ]   Зодиакът има дванадесет съзвездия
Բեւեռային աստղը Փոքր Արջ համաստեղութեան ամէնէն փայլունն է   [ певераин асдгхъ покър арч хамасдегхутян аменен пайлунън е ]   Полярната Звезда е най-ярката от съзвездието Малка Мечка