» Характеристика » Произход » Писменост » Развитие » Цифрова система » Азбука и шрифтове » Още по темата


     

    


       
                


  Начало > Арменският език > Цифрова система

Арменска Алфавитна Цифрова Система

    Преди приемането на арабската цифрова система, в Армения се е използвала арменската алфавитна десетична цифрова система, при която всяка буква съответства на отделна цифра/число. Месробовата азбука е съдържала 36 букви. Те били подредени в четири редици по девет. Първият ред букви получили номерата от 1, 2 ... до 9 (единици), вторият ред букви от 10, 20 ... до 90 (десетици), третият от 100, 200 ... до 900 (стотици), четвъртият от 1000, 2000 ... до 9000 (хиляди). Последните две букви от съвременната арменската азбука (”Օ”– [о] и ”Ֆ”–фе, добавени около XIIв.) приемат съответно стойностите „10 000” и „20 000”. Според някои източници буквите [о] и [фе] не носят определена числена стойност тъй като са добавени в арменската азбука във момент, когато в Армения арабските цифри са били вече в употреба.Арменската цифрова система има следните характеристики:
  • използват се най вече главни букви, изписвани от ляво надясно;
  • означение за цифрата нула няма (не се чувства необходимост в този тип система);
  • числата се получават чрез просто събиране.
  • поставя се черта над числото или точка след числото, за да се отличават числовите знаци от текстовите.

За числа над 9 000 се използва допълнителен знак: „черта над буквата”, ” ° ”, ” ’ ”. Така новата стойност на тази буква се получава като се умножи оригиналната и стойност по 10 000, например:
Ա’ = 1 x 10 000 = 10 000
Բ’ = 2 x 10 000 = 20 000 , и т.н.Примери за използване на арменската цифрова система:
20 = Ի
33 = 30 + 3 = ԼԳ
222 = 200 + 20 + 2 = ՄԻԲ
405 = 400 + 5 = ՆԵ
1 915 = 1 000 + 900 + 10 + 5 = ՌՋԺԵ
2 009 = 2 000 + 9 = ՍԹ
54 321 = 50 000 + 4 000 +300 + 20 + 1 = Ե’ՏՅԻԱ

     В наши дни арменската цифрова система намира приложение подобно на римските цифри в латиницата и кирилицата, например: „Карекин II” – «Գարեգին Բ.
» или „Глава III” – «Գ. գլուխ».